KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywane RODO), informujemy że:
 2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TRANS-WOOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Jaromierz 6, 77-300 Człuchów, NIP: 8431476444, KRS: 0000197129. ADO jest reprezentowany przez Zarząd Spółki, który pełni nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  Administrator danych osobowych umożliwia kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1, poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@transwood.com.pl oraz kontakt telefoniczny nr 59 834 21 93.
 3. Określono cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1) w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. Rodzaj przetwarzanych przez nas danych osobowych zależy od Ciebie, tj.:
 5. Podczas wizyty w siedzibie naszej Spółki bądź w przypadku rozmowy telefonicznej w związku z zainteresowaniem naszą ofertą:
  - dane, która sam nam podajesz podczas rozmowy, zwykle są to dane podstawowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,
  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej:
  - zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
  W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą strony internetowej:
  - imię, nazwisko, adres e-mail.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celu zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji roszczeń z niej wynikających lub realizacji innego naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada nieograniczone prawo dostępu do treści jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Wszelkie żądania w powyższym zakresie należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych.
  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia nawiązanie kontaktu w celu zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
 9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.